Zahvala za plodove zemlje

U nedjelju 13.listopada zahvalili smo u našoj župnoj crkvi u Kotoribi za sve plodove koje smo primili ove godine te smo se skupili nakon mise u župnom dvoru na druženju uz slatke i slane delicije.  🙂 Zahvaljujemo župniku, članovima župnog Caritasa, crkvenom zboru i svima koji su prisustvovali.