Arhiva | Novosti

RSS feed for this section

Kopanje tikvi

Već dugi niz godina provodimo praksu kopanja tikvi na našim poljima. Mehaničkim uklanjanjem korova rahli se zemlja i hranjiva iz […]

Prinova na farmi

Sretni smo i ponosni! Nakon duuugog i nestrpljivog čekanja, dobili smo malu prinovu na našoj farmi. Ždrijebe međimurskog konja konačno […]